Double , more, better, goedkoop,  zo als we zo graag hadden gewilt hebben we nu!

Everyday Compleet Fotograaf

Zekerheid Service Betaalbaar

Sector Noord van Everyday.Compleet.Fotograaf

Is ontstaan uit de behoefte om een goede, kwalitatieve maatschappelijke vorm fotograaf te kunnen gebruiken in Noord Nederland voor een budget beloning.Of in ruil voor wat een goed doel inclusief de gemaakte kosten kan verantwoorden!! * 


**Dit kan in overleg ook tegen een niet financiële vergoeding. Ruilmiddel, Waardebonnen, een tegen dienst, e.a.mogelijkheden, zoals het bevoorraden van een goed doel.

Waar wij met u de keuze voor maken. Vraag hier naar de uiteenlopende keuzes en opties. Dit door ons een mail te sturen.

ons mailadres Everyday.cf@live.nl


(Wij maken dit concept mogelijk omdat wij dit hobby matig erbij doen en geen winstoogmerk hebben) De kosten zijn hoger dan de baten. Omdat wij voor mensen wat doen en niet van mensen wat moeten doen.


Onze hobby fotografen die professioneel fotograferen bestaan volledig uit fulltime of parttime betrekkingen bij andere bedrijven of organisaties waaruit zij loon of inkomsten derven. En hieruit hun reguliere verplichtingen betalen. Hiervoor zijn zij dus ook niet hoofdelijk aansprakelijk voor de Everyday Compleet Fotograaf. Conform de Belgische wetgeving omtrent onze non-profit vriendenclub. Wel zijn zij verplicht hobbymatig dit te doen of voor u , vrienden, kennissen,en worden blijvend getraind en door zelf studie en projecten opgeleid.!!

 De volgende kernwaarden te hanteren en waar te maken:

Zekerheid, Service, Kwaliteit, Betaalbaarheid,Professionaliteit. Maar ook het volledige script waar deze site u over informeert na te komen.

,

Voor iedereen een passend aanbod!

(1) mensen met een wat kleinere beurs ook is gebruik kunnen maken van een echte fotograaf. 

(2) De wil maatschappelijk en transparant zich in te zetten voor de omgeving.

Het verschil tussen zeggen en doen? Is doen het geen, wat onze naam vertegenwoordigt!! Burgers, bedrijven en overheid zijn zich er steeds meer van bewust dat ze een onderdeel zijn van een groter geheel en daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Doen zij dit ook?


Hoe werken wij?


Everyday Compleet Fotograaf

Je viert een jubileum of huwelijk, maar een keer. ,,, 1 keer in je leven misschien wel. En dan moet het gewoon goed zijn. Vind u dat ook ???

De beloning in ruil tegen een dienst en/of product van en bij Everyday Compleet Fotograaf zijn zeer gunstig en dat voor goed resultaat gericht werk wederom conform ons unieke stappenplan waar u de keuze in maakt.


Professionele werk houding voor u op een laagdrempelig communicatie niveau. Gewoon uw eigen taal of dialect spreken als u met ons contact zoekt. Gratis geven wij u advies en informatie, en een stappenplan voor elke opdracht. Duidelijk, overzichtelijk en alles netjes in de overeenkomst beschreven.

Vervolgens is er direct bedrijfsresultaat van elke opdracht, Waarvan de kosten betaald worden. (U kunt direct vooraf op de overeenkomst invullen welke organisatie of stichting het geld moet krijgen.) De goede doelen die wij hebben openstaan en die u aangevinkt op de offerte. Deze organisaties helpen wij "vrijwillig" met u en voor de mede burgers in Noord Nederland. Ook is er keuze voor ondersteuning voor verbeteren van Dieren welzijn,of voor de gevolgen van ons handelen voor mens en milieu. Verantwoord en maatschappelijk ondernemen zit in ons DNA.

Onze visie op ideaal maatschappelijk ondernemen


Everyday Compleet Fotograaf staat midden in de Noord Nederlandse maatschappij en draagt bij aan het perspectief, een goede dienst en een goed product krijgt u, waarin de minder bedeelden, zieke personen of dieren in Nood meedelen door een goed deel winst aan hun te schenken. 

In de Noordelijke samenleving van Nederland.

Groningen, Drenthe en Friesland. Omdat wij zien dat leed niet ver van huis al begint. Wij streven er als groepje naar dat ons handelen een positieve impact heeft op zowel mens, milieu als samenleving en stimuleren een duurzame bijdrage van onze potentiële hobby fotografen en partners. Binnen en buiten onze wettelijke taakstelling.

Everyday Compleet Fotograaf heeft meerdere speerpunten vastgesteld voor Maatschappelijk Ondernemen: duurzaamheid, vitaliteit, transparantie, Integriteit


Duurzaamheid

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we ernaar de belasting van het milieu als gevolg van onze Everyday Compleet Fotograaf activiteiten tot een minimum te beperken. We willen in 2015 onze ecologische druk halveren. We letten dus op ons energieverbruik, voorzien onze al kleine werkruimte zo veel mogelijk van energiebesparende en licht- en water verminderende apparaten, we stimuleren het gebruik van openbaar vervoer en hebben uitsluitend dienstauto’s in uitzondering situaties. We beperken het gebruik van papier en doen aan afvalscheiding. Daarmee vermindert de hoeveelheid restafval en kan veel afval worden hergebruikt.

We doen zaken met veel partijen, daarom sturen we ook op duurzaamheid bij onze leveranciers en overige contacten. Wij doen alleen zaken met leveranciers die zich hard maken voor het milieu en de samenleving.


Vitaliteit

Everyday Compleet Fotograaf, der doel is om in 2015 een inclusieve organisatie te zijn. Dit betekent dat we ons maximaal inzetten om optimaal gebruik te maken van de diversiteit en talenten van mensen ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid en arbeidshandicap. dagelijkse werkzaamheden, onze competenties in te zetten voor maatschappelijke doeleinden door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. persoonlijk als schrijver van dan dit stuk doe ik ook op vrijwillige basis opdrachten: bv. bij GSG Groningen. Zwemles verzorgen voor kinderen met een handicap. Andere collega' doen ook vrijwillig mee goede doelen te sponsoren of fysiek of financieel.


Transparantie

Everyday Compleet Fotograaf werkt met veel persoonlijke gegevens van mensen. Bovendien worden we gefinancierd uit uw vertrouwen in ons. Dit zijn twee belangrijke redenen om de betrouwbaarheid van de hobby voor zowel onze omgeving, partners als opdrachtgevers, een topprioriteit te laten zijn. Wij voeren integriteit daarom hoog in ons vaandel en gaan zorgvuldig om met het beheer en de verwerking van persoonlijke gegevens. Daarnaast zijn we transparant over ons handelen en eerlijk over onze processen tegenover onze Goede doelen, onze contacten en onze potentiële hobby fotografen.

We willen ons Ideaal maatschappelijk hobby concreet, meetbaar en aantoonbaar maken voor onszelf en voor onze partijen Daarom hebben we de Prestatieladder, ideaal verantwoord ondernemen.


Integriteit

Staat hoog in het vaandel en vormt steeds meer een onderdeel van onze beleidsvoering. Alle personen en partners van Everyday Compleet Fotograaf moeten erop kunnen vertrouwen dat Everyday Compleet Fotograaf verantwoordelijk en correct omgaat met de persoonlijke gegevens, die Everyday Compleet Fotograaf nu eenmaal nodig heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren.Wij mogen daarvan nooit en te nimmer misbruik maken. 'Respectvol, open, verantwoordelijk, professioneel' .

In ons integriteitsbeleid richten we ons vooral op preventie: Preventie is onze belangrijkste focus, maar als er desondanks toch sprake is van misstanden, dan moeten die natuurlijk wel aan de kaak gesteld worden. U kunt middels alle contact soorten hierover met ons in contact gaan

Als onderzoek leidt tot ingrijpende gebeurtenissen. wordt voorzien in een speciaal (na)zorgtraject op maat. Om integriteitsrisico's tijdig te onderkennen, analyseren we voortdurend maatschappelijke en organisatieontwikkelingen. Voor onderkende risico’s stellen we beheersmaatregelen vast. Daarom hebben wij onze voorwaarden bij de afspraken overeenkomst, of via het internet te downloaden.

Ook kunt u schriftelijk of middels de mail onze voorwaarden ontvangen.

Uw Everyday Compleet Fotograaf. Hobby fotograaf


Wilt u snel naar de contact pagina om een afspraak te maken ?


Klik dan op de button blok hieronder!

Fotografie en copyright

De foto's op deze website staan onder bescherming van internationale auteursrechten -ook wel copyright genoemd- volgens Artikel 1 van de Auteurswet 1912 en deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceert, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zij het in drukwerk of elektronisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Opzettelijke schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan met hoge geldboetes en/of gevangenisstraf worden bestraft. © Everyday Compleet Fotograaf


Algemene voorwaarden op aanvraag middels de mail.

UA-46472144-3